Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus parapija

Bažnyčios g. 1, Spraudžio k., Rietavo sav., 90305 Plungės r.

Aptarnauja kun. Antanas GUTKAUSKAS (Rietavas)

Pamaldos

Šv. Mišios

 • Pirmąjį mėnesio penktadienį 14 val.

 

 • Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija sutartu laiku
 • Gavėnios metuKryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 13.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sutartu laiku
 • Birželinės pamaldos sutartu laiku
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais šv. Mišių
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios laikotarpiu sutartu laiku

Atlaidai ir šventės

Šv. Pauliaus (tituliniai) atlaidai – birželio 29 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės atlaidai – spalio 1 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

Spaudės k. Rietavo savivaldybėje.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:
 • Ministrantai,
 • parapijos choras,
 • Caritas;
 • vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir sužadėtinių rengimo katalikiškai santuokai grupės;
 • ateitininkai; 
 • Atgaivink maldos grupė, 
 • Alfa kursas.

Rekvizitai:

Spraudės Šv. apašt. Pauliaus parapija
Adresas Rietavo sav. Spraudžio k.
Juridinio asmens kodas 191271585
Bankas
A. s.

Apie bažnyčią ir parapiją

1935 m. suprojektuota medinė bažnyčia. 1936 m., skirstantis kaimui į vienkiemius, kapinėse parinkta vieta bažnyčiai. Inžinierius Steponas Stulginskis 1937 m. suprojektavo mūrinę bažnyčią. 1938 m. rugsėjo 12 d. pašventinti jos pamatai. Rietavo klebono Juozapo Valaičio rūpesčiu bažnyčia 1939 m. lapkričio 12 d. pastatyta – joje buvo aukojamos pirmosios Mišios. Spraudžio bažnyčioje prieškario, karo ir pokario metais meldėsi visų aplinkinių kaimų gyventojai.

2014 m. klebono Antano Gutkausko rūpesčiu, padedant rėmėjams, atnaujintas bažnyčios vidus.