Šv. Mišių laikas
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
12.00, 18.00 val.
Šeštadieniais
10.00, 11.00, 18.00 val.
Sekmadieniais
8.00, 10.00, 12.00, 18.00 val.

Sudėtinės Šv. Mišios aukotojų intencija už mirusius yra aukojamos pirmadieniais 12.00 val., trečiadieniais ir šeštadieniais 18.00 val.

Šv. Mišios, prašant šv. Antano užtarimo, aukotojų intencija yra aukojamos kiekvieną antradienį 12.00 val.

Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencija yra aukojamos pirmąjį mėnesio penktadienį 12.00 ir 18.00 val.

Šv. Mišios, prašant Švč. M. Marijos užtarimo, aukotojų intencija yra aukojamos pirmąjį mėnesio šeštadienį 18 val. ir kiekvieną sekmadienį 8.00 val.

Šv. Mišios į Dievo gailestingumą aukotojų intencija yra aukojamos pirmąjį mėnesio trečiadienį 12.00 val.

Auką Šv. Mišioms už mirusius ir už Šv. Mišias, prašant šv. Antano užtarimo,  galima palikti zakristijoje, į aukų dėžutę ar įdedant į vokelius, kurie įmetami į specialią dėžutę prie altoriaus. Kitoms čia paminėtoms Šv. Mišioms aukoti į aukų dėžutę bažnyčioje.

Raginame Šv. Mišias ne tik užprašyti, bet ir jose dalyvauti, atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją, o nesant galimybei tą dieną pasimelsti namuose.

Visą gegužės mėnesį vyksta gegužinės pamaldos pirmadieniais ir antradieniais po 12.00 val. Šv. Mišių, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių, sekmadieniais po 12.00 val. Šv. Mišių.

RAŠTINĖS DARBO LAIKAS

9.00 – 13.00; 16.00 – 17.30 val. darbo dienomis.
Šeštadieniais ir sekmadieniais galite kreiptis pusvalandį prieš Šv. Mišias ar po Šv. Mišių.