Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

Bažnyčios g. 2, Alsėdžiai, 90471 Plungės r.

Klebonas relig. m. mgr., teol. lic. Tomas ŽLIBINAS
1979 09 16 ▪ 2004 08 01 ▪ 2016 07 05
Pušyno g. 1, Alsėdžiai, 90471 Plungės r., tel. (448) 48 191
Mob. +370 617 18598
El. p. tamosiukasz@gmail.com

Aptarnauja Gegrėnus, Gedrimų Šv. Kazimiero ir Panų kalno Švč. Mergelės Marijos koplyčias.

Pamaldos

 • Sekmadieniais 11.00 val.
 • Pirmadieniais nėra
 • Antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 19.00 val. (balandžio–spalio mėn), 17.00 val. (lapkričio–kovo mėn.)
 • Trečiadieniais 10.00 val.
 • Šeštadieniais pagal susitarimą

 

 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Gavėnios metuKryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais ir penktadieniais po šv. Mišių„Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais prieš šv. Mišias
 • Gegužinės pamaldos po šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos po šv. Mišių
 • Rožinis spalio mėn. po šv. Mišių
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios penktadieniais pagal susitarimą

 

Atlaidai ir šventės

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidai – gruodžio 8 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Onos atlaidai – liepos 26 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. apaštalo Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

Alsėdžių seniūnija, Gerdrimų, Kęstaičių, Grumblių kaimai.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

 • Ministrantai,
 • parapijos choras,
 • vaikų rengimo Pirmajai Šv. Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui grupės;
 • Marijos legionas.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Rekvizitai:

Alsėdžių Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapija
Adresas Bažnyčios g. 2, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav.
Juridinio asmens kodas 191276550
Bankas AB SEB bankas
A. s. LT08 7044 0600 0010 1610

 

Apie bažnyčią ir parapiją

Alsėdžiai 1421–1842 m. priklausė Žemaičių vyskupams, nuo 1465 m. – jų nuolatinė rezidencija. Apie 1465 m. pastatytas vyskupo dvaras. 1842 m. vyskupo žemės suvalstybintos. Nuo 1850 m. vyskupai Alsėdžiuose negyveno, dvaro rūmus valdžia perėmė 1857 m.
Pirmosios bažnyčios (iki 1475 ir 1648 m.) buvo pastatytos Alkos kalno papėdėje. Vyskupui paprašius, Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras bažnyčiai skyrė 50 valakų žemės ir 2 ežerus.
1765 m. įsteigta parapinė mokykla (atkurta 1810 m.). 1789 ir 1813 m. įkurtos altarijos. Nukasus dalį Alkos kalno, 1793 m. pastatyta dabartinė bažnyčia. Senosios vietoje pastatyta koplyčia. 1907–1908 m. atnaujinti bažnyčios altoriai.
Bažnyčia stačiakampio plano, su trisiene apside, 2 bokšteliais. Vidus 3 navų. Yra 8 barokiniai mediniai altoriai. Šventoriaus tvora mūrinė, su stulpiniais vartais. Prie bažnyčios stovi medinė varpinė.