Dievas, sukūręs žmogų iš meilės, pašaukė jį meilei, kuri yra pagrindinis ir įgimtas kiekvieno žmogaus pašaukimas. Kadangi Dievas sukūrė vyrą ir moterį, jų tarpusavio meilė yra absoliučios ir nesibaigiančios Dievo meilės žmogui atvaizdas.

„Santuokos ryšys, kuris visam gyvenimui sujungia vyrą ir moterį, savo prigimtimi yra skirtas sutuoktinių labui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui; tą ryšį tarp krikščionių Viešpats Kristus iškėlė į sakramento garbę“ (CIC 1055, §1).

ESMINĖS SANTUOKOS SAKRAMENTO SAVYBĖS

Santuokinė sutartis, kuria vyras ir moteris visam gyvenimui sudaro bendrą sąjungą, savo prigimtimi yra skirta sutuoktinių gėriui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Esminės santuokos savybės, kurios turi būti žinomos ir besąlygiškai priimtinos besituokiantiems krikščionims, – vienumas ir neišardomumas. Tarp pakrikštytųjų negali būti teisėtos santuokinės sutarties, kuri drauge nebūtų sakramentas.

APIE SANTUOKOS SAKRAMENTO LITURGIJĄ

Kadangi santuoka įteisina sutuoktinių gyvenimą kaip viešą instituciją Bažnyčioje, dera, kad ji būtų sudaroma viešai ir apgaubta liturginėmis apeigomis.

Santuoka – vienintelis sakramentas, kurį teikia ne kunigas, bet vienas kitam patys sutuoktiniai. Santuokos apeigose dalyvaujantis kunigas (arba diakonas) Bažnyčios vardu priima sutuoktinių sutikimą ir jiems suteikia Bažnyčios palaiminimą. Bažnyčios atstovo (taip pat liudininkų) buvimas santuokos metu akivaizdžiai parodo, kad ji yra bažnytinio gyvenimo tikrovė.

SAKRAMENTO MALONĖS

Santuokos sakramentu sutuoktiniai gauna veikiančiųjų malonių siekti santuokinio gyvenimo tikslų, ugdyti savo jaunąją kartą, palaikyti santuokinę meilę. Kad šis sakramentas būtų priimtas visavertiškai, sužadėtiniai pakartoja pagrindines tikėjimo tiesas, susipažįsta su krikščioniškais šeimos kūrimo tikslais, atlieka sakramentinę išpažintį ir būdami malonės būklėje pasiveda Viešpačiui, kad Jo globa lydėtų džiaugsme ir varge.

Santuoka remiasi abipusiu besituokiančiųjų sutikimu, tai yra pasiryžimu visiškai atsiduoti vienas kitam, turint tikslą šį meilės ryšį išgyventi ištikimai ir vaisingai. Krikščionių sutuoktinių luomas ir jų gyvenimo būdas yra jiems savita dovana Dievo tautoje. Todėl suteikiama Santuokos sakramento malonė skirta sutuoktinių meilei ištobulinti, jų nesuardomai vienybei sustiprinti. Tos malonės veikiami, jie padeda vienas kitam siekti šventumo gyvendami šeimoje, kaip Dievo dovaną priimdami ir auklėdami vaikus.

Pasiruošimo sakramentui pradžia

Sužadėtiniai katalikai, norintys švęsti Santuokos sakramentą, turi būti priėmę I-ąją Šv. Komuniją ir Sutvirtinimą. Jeigu nesate priėmę šių Sakramentų, jiems teks pasiruošti ir priimti iki Santuokos. Dėl to kreipkitės į savo parapijos kunigą.

Norintieji tuoktis Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje dėl vestuvių datos ir laiko su parapijos kunigu turi susitarti likus bent pusmečiui iki numatytos jungtuvių datos. Kunigas paaiškina, kuriuos dokumentus reikės pristatyti iki santuokos. Privaloma į sužadėtinių kursus internetu užsiregistruoti ne mažiau kaip 5 mėnesiai iki santuokos.

Dėl sužadėtinių kursų kreiptis čia: https://goo.gl/forms/nObg7FJ7xxtI1u2A3

Jei nuoroda neveiktų, prašome užeiti į Telšių vyskupijos internetinį puslapį.

TELŠIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS

Jūsų patogumui siūlome rinktis arčiausiai Jūsų esančią grupę – vienoje iš Klaipėdos bažnyčių (maksimalus grupės dydis – 8 poros), Klaipėdos miesto Šeimos centro grupę (maksimalus grupės dydis – 15 porų) arba Telšių vyskupijos dekanatiniuose bei parapijiniuose šeimos centruose  vykstančias grupes (Telšiai, N. Akmenė, Gargždai, Mažeikiai, Palanga, Kretinga, Plungė, Skuodas, Šilalė, Šilutė, Tauragė, Nida). Užsiėmimų trukmė: 8 susitikimai po 2 val. Rekomenduojama auka už grupėje vykstančius 8 temų užsiėmimus – 50 eurų Sužadėtinių porai. Įmokos mokamos bankiniu pavedimu.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas: Telšių vyskupijos Šeimos centras
Gavėjo bankas: Luminor Bank AB
Banko kodas: 40100
Atsiskaitomoji sąskaita: LT314010051004661755
Mokėjimo paskirtis: Auka sužadėtinių kursams (poros vardai, pavardės)

Registracija į numatomas grupes vykdoma internetu: https://goo.gl/forms/nObg7FJ7xxtI1u2A3

QR kodas:

Porų skaičius grupėje ribojamas. Jūsų registracija patvirtinama gavus įmokos pavedimo kvito kopiją. Nesusidarius Jūsų pasirinktai grupei, Jums bus pasiūlytas kitas grupės laikas. Tikslus visų užsiėmimų tvarkaraštis bus atsiųstas Jūsų nurodytu el. paštu likus 2 savaitėms iki kursų pradžios.

Kilus klausimams, rašykite el. paštu: kursaisuzadetiniams@gmail.com arba skambinkite tel. nr. 867988315     

Jei dėl asmeninių priežasčių numatote, jog negalėsite lankyti visų grupinių užsiėmimų, Jums galime sudaryti individualų mokymų ir konsultacijų nuotoline forma grafiką. Individualaus Sužadėtinių poros mokymų ir konsultacijų 8 temų nuotolinio kurso kaina – 160 eurų porai. Įmoka mokama bankiniu pavedimu.

Mokėjimo rekvizitai (nuotoliniams kursams):
Gavėjas: Klaipėdos m. Šeimos centras
Gavėjo bankas: AB bankas ,,Swedbank”
Banko kodas: 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT487300010145884670
Mokėjimo paskirtis: Sužadėtinių Nuotolinių kursų rinkliava (poros vardai, pavardės)

Registracija į nuotolinio Sužadėtinių poros rengimo kursus vykdoma el.paštu: nuotolinisklaipeda@gmail.com. Gavus kreipimąsi, su Jumis el. paštu susisieks Nuotolinių kursų koordinatorius ir suderins Jūsų porai palankų nuotolinių kursų eigos modelį.