Žlibinų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos parapija

Žlibinai, 90009 Plungės r.

Aptarnauja kun., relig. m. mgr. Donatas ŽUKAUSKAS

Pamaldos

Šv. Mišios

 • Sekmadieniais 12 val.
 • Šiokiadieniais pagal susitarimą
 • Šeštadieniais pagal susitarimą

 

 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Gavėnios metuKryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 11.30 val.„Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais prieš ir po šv. Mišių
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis nėra
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis nėra
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais 11.30 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami Didįjį šeštadienį 10 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos atlaidai – gegužės 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Pranciškaus atlaidai – spalio 4 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija

Žlibinų, Kapsūdžių, Purvaičių ir Gaižupių kaimai. Parapijiečių 450.

Parapijoje veikia:

 • Caritas;
 • Vaikų pasirengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui grupės.

Rekvizitai:

Žlibinų Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija
Adresas Plungės r. sav. Žlibinų k.
Juridinio asmens kodas 191278373
Bankas Šiaulių bankas
A. s. LT75 7182 0000 0270 0576

Apie bažnyčią ir parapiją

Žlibinuose, kurie XVIII a. vadinti Ryvėnais, Mykolas Šiukšta 1773 m. pastatė bažnyčią ir jai dovanojo 1 valaką žemės. Begriūvanti bažnyčia suremontuota 1845 m. 1863–1889 m. į Žlibinus caro valdžia neleido skirti kunigo. 1896 m. Kauno gubernatorius teigė, kad bažnyčia nereikalinga ir siūlė neleisti remontuoti. Kai nebereikėjo leidimo, 1897 m. pastatyta dabartinė bažnyčia (Piotro Serbinovičiaus projektas). 1929 m. įsteigta parapija. 1960 m. bažnyčia uždaryta ir paversta mokyklos sporto sale, vėliau žemės ūkio reikmenų sandėliu. 1989 m. grąžinta tikintiesiems, suremontuota ir 1991 m. pašventinta.

Bažnyčia stačiakampio plano, vienabokštė. Šventoriaus tvora metalinė, su betoniniais stulpais.