Stalgėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija

Stalgėnai, 90021 Plungės r.

Aptarnauja kun., relig. m. mgr. Donatas ŽUKAUSKAS

Pamaldos

Šv. Mišios

  • Sekmadieniais 10.00 val.
  • Šiokiadieniais 10.00 val. arba pagal susitarimą
  • Šeštadieniais pagal susitarimą

 

  • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
  • Gavėnios metu Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 9.30 val.
  • „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais prieš ir po šv. Mišių
  • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val., kitomis dienomis 9.30 val.
  • Birželinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val., kitomis dienomis 9.30 val.
  • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais 9.30 val.
  • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami Didįjį šeštadienį 10.00 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atliadai – birželio 29 d. (keliami į sekmadienį, 11.00 val.)
Švč. Roko atlaidai – rugpjūčio 16 d. (keliami į sekmadienį, 11.00 val.)

Parapijos teritorija

Apima Stalgėnų, Stalgos, Luknėnų ir Rapšaičių kaimus. Parapijiečių 480.

Parapijoje veikia:

Caritas; vaikų pasirengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui grupės.

Rekvizitai:

Stalgėnų Šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapija
Adresas Plungės r. sav. Stalgėnų k.
Juridinio asmens kodas 191277990
Bankas SEB
A. s. LT72 7044 0600 0407 9010

Apie bažnyčią ir parapiją

Stalgo kaimo ūkininkai Petras ir Petronėlė Stoniai būsimai bažnyčiai dovanojo savo ūkį su pastatais ir 15 ha žemės. Plungės klebono Povilo Pūkio rūpesčiu pagal inžinieriaus Kačanausko projektą 1918 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. Medieną dovanojo M. Oginskienė.

1918 m. lapkričio 23 d. bažnyčią konsekravo vyskupas Pranciškus Karevičius. Vietovę, kurioje pastatyta bažnyčia, nutarta vadinti Stalgėnais. 1921 m. įkurta parapija.

Bažnyčia stačiakampio plano (24 × 12 m), vienabokštė, su apside, 2 bokšteliais. Įrengti 5 altoriai. Šventoriaus tvora medinių statinių.