Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija

Didžioji g. 15, Plateliai, 90420 Plungės r.

Administratorius relig. m. mgr., bažn. t. lic. Klemensas JARAMINAS
1980 01 09 ▪ 2006 05 21 ▪ 2021 04 19
Didžioji g. 17, Plateliai, 90420 Plungės r.
Tel. (448) 49 366, mob. +370 615 94902,
El. p. jklemensas@gmail.com

Aptarnauja Beržorą, padeda pastoraciniame darbe Žemaičių Kalvarijoje.

Pamaldos

Šv. Mišios

 • Sekmadieniais 12.00 val.
 • Šiokiadieniais: 18.00 val. (gegužės–spalio mėn.), 10 val. (lapkričio–balandžio mėn.)
 • Šeštadieniais: 11.00 val. ir pagal susitarimą

 

 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio sekmadienį po 12.00 val. šv. Mišių
 • Gavėnios metu Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais po 12.00 val. šv. Mišių „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 11.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po 12.00 val. šv. Mišių, šiokiadieniais 18.00 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais ir šiokiadieniais po šv. Mišių
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais ir šiokiadieniais po šv. Mišių
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami Didįjį šeštadienį 14.00 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai – birželio 29 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:
 • Ministrantai,
 • parapijos choras,
 • Caritas,
 • Vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui grupės.

Rekvizitai:

Platelių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapija
Adresas Didžioji g. 15, Plateliai, Plungės r.
Juridinio asmens kodas 191277467
Bankas DNB bankas
A. s. LT24 4010 0430 0005 1743

Apie bažnyčią ir parapiją

Bažnyčia medinė, pastatyta 1744 m. Kryžminio plano, įrengti šeši altoriai. Joje išsiskiria barokinis didysis altorius ir rokokiniais ornamentais papuošta sakykla su ažūriniu, karūna vainikuotu baldakimu. Šone įrengta unikali medinė krikštykla, kuri naudojama iki šių dienų. Vargonai pastatyti 1909 m.

Šventoriuje stovi masyvi medinė varpinė, turinti du varpus.