Medingėnų Švč. Trejybės parapija

Medingėnai, 90271 Plungės r.

Aptanauja kun. Aivaras PUDŽIUVELIS (Tverai)

Pamaldos

Šv. Mišios

  • Sekmadieniais 14.00 val.
  • Šiokiadieniais nėra
  • Šeštadieniais pagal poreikį

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija atlaidų metu

Gavėnios metu:

Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais 19.00 val.

„Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais prieš šv. Mišias 13.30 val.

  • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 13.30 val., šiokiadieniais 19.00 val.
  • Birželinės pamaldos sekmadieniais 13.30 val.
  • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais 13.30 val.
  • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami Didįjį šeštadienį 10.00 val.
  • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 14.00 val.

 

Atlaidai ir šventės

Švč.Trejybės atlaidai (tituliniai) – sekmadienį po Sekminių
Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai – rugsėjo 14 d. (keliami į sekmadienį)

Lapkričio 2 d. pamaldos kapinėse 14.00 val.
Kūčių vakare šv. Mišios 17.00 val., Šv. Kalėdų rytą 10.00 val.
Didijį penktadienį Kryžiaus kelio procesija miesto gatvėmis 17.00 val.
Didįjį Šeštadienį Velykų vigilija 17.00 val.
Šv. Velykų rytą šv. Mišios 10.00 val., po jų – procesija

Parapijos teritorija

Medingėnų seniūnija užima apie 60 kv. km plotą. Seniūnijoje yra 16 kaimų. Didžiausi iš jų – Užpeliai ir Gedikėnai.

Parapijoje veikia:

Parapijos choras.

Rekvizitai:

Medingėnų Švč.Trejybės parapija
Adresas Rietavo sav. Medingėnų k.
Juridinio asmens kodas 191277271
Bankas Kredito unija „Germanto lobis“
A. s. LT26 5011 3000 1400 3405

Apie bažnyčią ir parapiją

Medingėnai – gyvenvietė yra į šiaurės rytus nuo Rietavo, kairiajame Minijos krante. Seniūnijoje yra pagrindinė mokykla, biblioteka. Medingėnai žinomi nuo XII ar XIII amžiaus (Ceklio žemėje) – tai vienas seniausių Žemaitijos gyvenviečių. Dabar juose tegyvena keli šimtai gyventojų, nors XVI a. gyveno apie 3500.

Kunigo Gečo rūpesčiu 1671 m. pastatyta medinė bažnyčia. Ji buvo Žarėnų parapijos filija. 1769 m. pastatyta nauja bažnyčia, 1881 m. pailginta. 1890 m. apmūrytas šventorius, 1891 m. pastatyta mūrinė varpinė (Ustino Golinevičiaus projektas). Klebono Kazimiero Malinausko rūpesčiu 1901–1902 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia (Nikolajaus Andrejevo projektas). 1907 m. įsigyti nauji vargonai, 1913 m. įkurta parapija.

Bažnyčia neogotikinė, stačiakampio plano, dvibokštė. Šventoriaus tvora mūrinė. Jame stovi varpinė.

2012 m. Medingėnų bendruomenės, seniūnijos, klebono Antano Gutkausko, kun.Arvydo Mačiulio bei sav. adm. dir. pav. Antano Aužbikavičiaus bendomis pastangomis, įgyvendinus LEADER programą, buvo atnaujintas fasadas, pakeisti langai, elektros instaliacija. Seimo nario Jurgio Razmos pagalba atnaujinta varpinė.

2010 m. atstatyta kapų koplyčia, kurioje gegužės ir birželio mėnesiais vyksta pamaldos. Vėlinių dieną aukojamos šv. Mišios. Koplyčia pasitarnauja kaip šarvojimo patalpa vargingiems gyventojams.