Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį 16-18 val.
   Rožinio malda. Prasidėjo spalio mėnuo, kuris yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei ir rožinio maldai. Raginame kasdien kalbėti rožinį bažnyčioje arba savo namuose. Mūsų bažnyčioje rožinis bus kalbamas pirmadieniais ir antradieniais 11.30, nuo trečiadienio iki šeštadienio 17.30, o sekmadieniais po 8 val. Šv. Mišių. Už bendruomeninį rožinio kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.
   Spalio 4 dieną Bažnyčia mini Šv. Pranciškų Asyžietį, tą dieną yra sena tradicija laiminti gyvūnėlius, todėl mūsų bažnyčios šventoriuje po 18 val. Šv.Mišių bus laiminai jūsų gyvūnėliai.
   Svarbu!
   Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis. 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į šv. Antaną.
   Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis. 8 val. ryte – sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą.
   Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą, melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Vėliau yra numatyta aukoti Šv. Mišias tomis intencijomis.
   Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie lauktų ir kuri juos nudžiugintų.
   Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.
   Taip pat kai renkamės į Šv. Mišias, raginame atvykti į bažnyčią bent 15 min. anksčiau, kad turėtumėte laiko asmeninei maldai, galbūt išpažinčiai ir Mišiose dalyvautumėte pasiruošę.