Šv. Kazimieras yra ženklas šiems laikams – tu gali būti šventas šiandieninėje pasaulio suirutėje. Tai siekis asmeninės pagarbos Dievui, išpažinimas esant Jį Eucharistijoje ir gerumas rūpinantis silpnaisiais. Šv. Kazimieras primena – tu gali būti šventas. Ar norėtum?!

 Atsimainymo įvykis yra vilties nuoroda į Prisikėlimą. Petras sako: „Gera mums čia būti“. Todėl kiekvienas sekmadienis yra artėjimas tikėjimu į Dievą, potyris gėrio ir ramybės. Prarastas sekmadienis yra tolti nuo Dievo, tai pasaulio migla ir tamsuma. Atsimainyk atgręždamas savo veidą į Dievą, į sekmadienio Šv. Mišių auką.

Jūsų klebonas kun. Vytautas