Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Kovo 5 d. – Maldos už lietuvius pasaulyje diena.

Kovo 7 d. minimos Šv. Perpetua ir Felicita, mirė apie 202–203 m. Romėnės, gyvenusios Kartaginoje (Afrika).

Kovo 8 d. minimas Šv. Dievo Jonas, gimė 1495 m. Portugalijoje, mirė 1550 m. Granadoje.

Kovo 9 d. minimas Šv. Brunonas, vienuolinis vardas Bonifacas, gimė apie 974 m. Kverfurte (Vokietijoje), mirė 1009 m. Lietuvoje.

Kovo 10 d. minima Šv. Pranciška Romietė, gyveno 1384–1440 m.

Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios už mūsų Tėvynę Lietuvą 12 val.

Gavėnios laiku esame kviečiami apriboti žalingus įpročius, gal pavyktų visai jų atsisakyti, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų. Katalikams privalomas pasninkas – kiekvieną penktadienį.

Nepamirškime pasirūpinti ir tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Todėl norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.

Gavėnios laiku Kryžiaus kelias mūsų bažnyčioje einamas penktadieniais po 18 val. Šv. Mišių ir sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių.

Kiekvieną antradienį, 19 val., maldos grupelė „Motinos maldoje“ visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečia ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.

Kiekvieną ketvirtadienio vakarą 19.00 val. kviečiame į diskusiją apie krikščionišką – katalikišką filosofiją Plungės parapijos namuose (Vytauto 29).  Diskusiją moderuos kun. Filosof. doktor. Tomas Kaulius.

Sutvirtinimo sakramentas mūsų bažnyčioje bus teikiamas gegužės 20 d.

Tėveliams, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai: iš tikybos mokytojų reikia gauti parašą į geltonas knygutes už išmoktą išpažinties eigą ir iki Šv. Velykų atlikti išpažintį (gauti parašą į geltoną knygutę). Pirmos išpažinties vaikučiai eina su tėveliais.  Kita išpažintis bus prieš Pirmąją Komuniją ir jos atlikti vaikučius palydės tikybos mokytojai.

Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir iki šių metų gegužės 1 d. pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: ,,Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu.