Birželio 24 dieną Plungės parapijos jaunimas dalyvavo Viekšnių ateitininkų organizuojamoje šventėje ,,Joninės KITAIP 2021‘‘. Dėkojame šventės organizatoriui Pauliui Aurylai už pakvietimą dalyvauti šiame nuostabiame renginyje, kuriame buvo daug žaidimų, juoko, dainų, šokių, vaišių, giesmių… Visiems ateitininkams ir šventės svečiams tariame ačiū už draugiškumą, broliškumą, už parodytą artimo meilę.