Šiandien Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo ir Bažnyčios gimimo šventė, viena svarbiausių Bažnyčios liturgijoje. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikintiesiems, kurie sumos šv. Mišių metu kartu melsis himnu į Šventąją Dvasią “O, Dvasia Viešpatie, nuženk”.

Dėkojame visiems, kurie gegužės mėnesį namuose ar bažnyčioje radote laiko gegužinėms pamaldoms. Nors šiandien jas užbaigiame, tegu Dievo Motinos užtarimas ir toliau lieka su jumis.

Rytoj pradedame birželio mėnesį, kuris yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame kasdien bažnyčioje arba savo namuose melstis Švč. Jėzaus Širdies litanija, pasiaukojimo malda ir giesme “Iš šios žemelės”. Tuos dalykus galima rasti gerose maldaknygėse. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos bus atliekamos: pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. šv. Mišių, nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. šv. Mišių, o sekmadieniais – po sumos šv. Mišių.

Ateinantis antradienis – pirmasis mėnesio antradienis. 12 val. sudėtinės šv. Mišios į šv. Antaną jūsų intencijomis.

Ateinantis trečiadienis – pirmasis mėnesio trečiadienis. 8 val. sudėtinės šv. Mišios į Dievo Gailestingumą aukotojų intencijomis.

Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio penktadienis. 8 ir 18 val. sudėtinės šv. Mišios į Švč. Jėzaus širdį jūsų intencijomis. Kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją  16 – 18 val.

Ateinantis šeštadienis – pirmasis mėnesios šeštadienis. Nuo 17 val. – Švč. Sakramento adoracija. 18 val. sudėtinės šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis.

Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio sekmadienis. Po 10 val. šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija iki sumos šv. Mišių.

Taip pat kitas sekmadienis yra Tėvo diena. Tą dieną šv. Mišios už gyvus tėvus bus aukojamos 10 val., o 18 val. ir pirmadienį, birželio 8 d., 12 ir 18 val. – už mirusius tėvus. Prie šių šv. Mišių galima prisidėti paliekant auką aukų dėžutėje bažnyčios gale.

Primename, kad kiekvienam katalikui svarbu kasmet atlikti velykinę išpažintį. Tai reikėtų padaryti iki birželio 29 d.

Bažnyčios gale platinamas balandžio-gegužės mėnesio katalikiškas “Artumos” žurnalas. Kviečiame įsigyti ir skaityti.

Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: “Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.