„Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus.  Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo.  Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.  Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios,  mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“. Mt 28, 16–20
Kristaus žengimo į dangų iškilmė, Šeštinės, švenčiama keturiasdešimt dienų po Velykų.  Todėl sekmadienį, gegužės 24 dieną, Plungės parapijos tikintieji, laikydamiesi karantino reikalavimų, rinkosi Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje kartu atšvęsti šią katalikams svarbią šventę ir dalyvauti Šeštinių procesijoje. Dėkojame visiems, kurie šiuo sudėtingu laikotarpiu nepamiršo katalikiškos pareigos ir atėjo kartu dalyvauti Šv. Mišių aukoje.