Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį 16-18 val.
   Šį ketvirtadienį po 18 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks naktinė Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki penktadienio ryto 8 val.
   Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).
   Kviečiame dalyvauti Alfa kurse, kuris vyks ketvirtadieniais 19 val. nuo gruodžio 2 d. iki vasario 3 d. Susitikimai vyks parapijos namuose (Vytauto 29, Plungė). Ketinantiems dalyvauti reikia užsiregistruoti tel. 867664405 arba zakristijoje pas kunigą budėjimo metu. Pakvieskime į šį tikėjimo pagrindų kursą taip pat tuos, kurie Dievo ieško, bet iki bažnyčios nedrįsta ateiti.
   Plungės parapijos senelių namų darbuotojai labai prašo nelikti abejingiems ir paremti senelių namų globotinius sodo ir daržo gėrybėmis (bulvėmis, morkomis, burokėliais, kopūstais ir t.t.), kurias prašo atvežti į senelių namų kiemą ir palikti kieme esančioje pavėsinėje. Taip padarysite gerą darbą. O seneliai kiekvieną savaitę Šv. Mišiose meldžiasi už savo geradarius.
   Tradicinis kalėdojimas šiais metais nevyks. Jei norite, kad kunigas aplankytų jūsų namus, užeikite į zakristiją ir pasikvieskite kunigą asmeniškai. Suderinsite laiką ir kunigas jus aplankys. Taip pat pagal seną tradiciją norintys palikti bažnyčiai kalėdinę auką, ją gali atnešti į zakristiją.
   Kitas sekmadienis (lapkričio 21 d.) yra Kristaus Karaliaus iškilmė. Rinkliava bus skiriama kunigų seminarijų išlaikymui.
   Taip pat kitas sekmadienis (lapkričio 21 d.) yra Šv. Cecilijos diena. Tą dieną melsimės už choristus ir sveikinsime juos Šv. Cecilijos dienos proga. 9.40 val. bažnyčioje koncertuos Plungės meno mokyklos mokytojai ir mokiniai. 12 val. Šv. Mišiose giedos Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros choras, o jas aukos Kaišiadorių dekanas mons. Rimvydas Jurkevičius.
   Lapkričio 16 dieną Plungės parapijos namuose vyks dekanato kunigų susirinkimas, kurio metu bus aptariamos Sinodinės bažnyčios veiklos, o 12.00 Šv. Mišias aukos Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius bei dekanato kunigai. Kviečiame visus bendrai maldai.
   2021 metų lapkričio 13-21 d. vyks tradiciniai Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Šių metų atlaidų tema – Motina Vilties yra vienas iš trijų naujausių Švč. Mergelės Marijos litanijos kreipinių, kuriais popiežius Pranciškus papildė litaniją 2020 metais. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų metu bus meldžiamasi už Bažnyčios karitatyvines tarnystes, kunigus, pašvęstojo gyvenimo narius, Lietuvos kariuomenę, vaikus, mokytojus, katechetus, politikus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, šeimas, migrantus, jaunimą ir ateitininkus. Junkimės mintimis prie šių prašymų.