Karantino metu ir toliau kunigai budės raštinėje, jei kam prireiktų kokio patarnavimo.
   Šv. Mišias karantino metu galima užprašyti tiek asmeniškai atvykus į zakristiją pas kunigą, taip pat galima susitarti ir telefonu, o auką už Mišias palikti parapijos banko sąskaitoje. Šv. Mišios karantino metu yra tiesiogiai transliuojamos per Plungės parapijos Facebook paskyrą.
   Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. aukojamos sudėtinės šv. Mišios į šv. Antaną jūsų intencijomis.
   Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. aukojamos sudėtinės šv. Mišios į Dievo Gailestingumą aukotojų intencijomis.
   Sausio 6 d. (trečiadienį) švęsime Kristaus apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę. Šv. Mišios 8, 12, 18 val. Šventinama kreida, kurią galima parsinešus į namus ant savo namų durų užrašyti trijų išminčių vardus, kaip ženklą, jog tuose namuose gyvena tikintis Dievą žmogus. Užrašas ant durų atrodytų taip: +K+M+B+2021
   Šį penktadienį 16-18 val. vyks Švč. Sakramento adoracija.
   Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
   Lietuvos vyskupai kviečia kas vakarą 20 val. skambant bažnyčių varpams kalbėti maldą “Į tave, palaimintasis Juozapai”.
   Primename, kad pasninkas katalikams galioja ne tik advento ir gavėnios, bet ir kiekvieną penktadienį.