Šiandien – Pasaulinė vargstančiųjų diena.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Šį ketvirtadienį, po 18 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje vyks naktinė Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki penktadienio ryto 8 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Pradedamas parapijiečių lankymas (kalėdojimas). Tai proga gauti palaiminimą savo namams ir šeimai, taip pat galimybė pasikalbėti su kunigu. Jeigu kyla klausimų dėl kalėdojimo, skambinkite kun. Kęstučiui Motiejaičiui tel. Nr. 8 676 64405.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą, melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, 8 val., bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios tomis intencijomis į Nuplaktąjį Kristų. Kviečiame tėvelius, kurių vaikai ruošiasi Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, ant juostelės užrašyti savo vaiko vardą ir juostelę užrišti ant Nuplakto Kristaus, pasimelsti, kad vaikas sąmoningai siektų sakramentų, kad augtų ir stiprėtų tikėjime.

Lapkričio 13–20 dienomis Vilniaus Aušros Vartų šventovėje vyks atlaidai.                     

Lapkričio 14 d. minima Šv. Margarita Škotė (~1046–1093).

Lapkričio 14 d. taip pat minima Šv. Gertrūda, vadinama Didžiąja, (1256–1302).

Lapkričio 15 d. minimas Šv. Albertas Didysis (~1200–1280).

Lapkričio 16 d. – Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, iškilmė. Vilniaus miesto gynybinės sienos Aušros Vartuose esantis paveikslas nuo XVII a. garsėja stebuklais. Manoma, kad tapytas 1520–1530 m. Uždengtas menišku metalo aptaisu. 1927 m. liepos 2 d. vainikuotas popiežiaus Pijaus XI pašventintomis karūnomis. Suteiktas Gailestingumo Motinos titulas.

Lapkričio 17 d. minima Šv. Elzbieta, gimė 1207 m. Vengrijos karaliaus Andriaus II ir karalienės Gertrūdos šeimoje, mirė 1231 m.

Lapkričio 18 d. (1946) Vilniuje sušaudytas Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius, kuriam meldžiame Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.

Lapkričio 20 d. – Kristaus, Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus), iškilmė. 1925 m. enciklika Quas primas popiežius Pijus XI, kaip atsaką į įsivyraujantį nacionalizmą ir sekuliarizmą, paskutinį spalio sekmadienį įvedė šventę – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus – Karalius. 1969 m. popiežius Paulius VI motu proprio Mysterii Paschalis šventę perkelė į paskutinį liturginių metų sekmadienį, pakeitė jos rangą į iškilmę ir pavadinimą į Mūsų Viešpats Jėzus Kristus – Visatos Valdovas. Rinkliava bus skiriama kunigų seminarijų išlaikymui.

Lapkričio 20 d., po 10 val. Šv. Mišių, bažnyčioje vyks Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos koncertas. Kviečiame dalyvauti!

Lapkričio 20 d. – Pasaulinė jaunimo diena.