Šiandien, liepos 30 d., Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko Šv. Onos atlaidai. Atlaidų Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą sakė Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, dekanas Vytautas Gedvainis, giedojo Plungės parapijos choras. Dėkojame Alsėdžių parapijos klebonui Tomui Žlibinui už pakvietimą, o parapijiečiams už malonų priėmimą.