• ŠIANDIEN – VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS ATSIMAINYMO ŠVENTĖ. Atsimainymo epizodas Evangelijoje daug kuo primena Viešpaties krikštą. Ir ten, ir čia Tėvo balsas pavadina Jėzų mylimuoju sūnumi. Per Atsimainymą dar Mozė ir Elijas liudija, ką apie Kristaus mirtį ir prisikėlimą skelbia Įstatymas ir Pranašai. Tiesiogiai Atsimainymu kaip tik siekta, kad mokinių tikėjimas nesusvyruotų, išvydus Kristų paniekintą ant kryžiaus. Ši šlovės tema ypač pabrėžiama Rytuose, šią dieną švenčiant lygiai taip, kaip ir didžiąsias metines šventes. Vakaruose Atsimainymo šventė paplito ypač Kliuni benediktinų vienuolyno abato Petro Garbingojo dėka.
  • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius gimtadienio ar krikšto dienos proga, prašant sveikatos ir kitų reikalingų malonių – antradienį, rugpjūčio 8 d., 12 val. Šią dieną minimas ŠV. DOMINYKAS. Trokšdamas tikėjimo skelbimui naujų formų, įsteigė Pamokslininkų ordiną. Kad Bažnyčioje atsinaujintų apaštalinio gyvenimo forma, skatino studijomis ir pamokslais tarnauti artimui. Jo įkurta vienuolija paprastai žinoma kaip Dominikonų ordinas. 
  • Trečiadienį, rugpjūčio 9 d., – ŠV. KRYŽIAUS TERESĖS BENEDIKTOS šventė. Ji pasaulyje žinoma kaip Edita Štein, žydė, filosofė, vienuolė karmelitė. Nacių buvo nužudyta Aušvico koncentracijos stovykloje. 1999 m. popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė EUROPOS GLOBĖJA. Šią dieną Švč. Sakramento adoracija – po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
  • Ketvirtadienį, rugpjūčio 10 d., – ŠV. LAURYNAS, diakonas, kankinys. Suėmus popiežių, imperatorius Šv. Laurynui įsakė surinkti Romos bažnyčios turtus ir perduoti civilinei valdžiai. Šventasis surinko vargšų minią ir imperatoriui pasakė: „Jie – mūsų Bažnyčios didysis turtas.“ Po trijų dienų buvo sudegintas. 
  • Šeštadienį, rugpjūčio 12 d., po Šv. Mišių, 19 val., mūsų bažnyčioje KONCERTUOS LIETUVOS JAUNIEJI TALENTAI. Kviečiame dalyvauti.
  • Kitą sekmadienį, rugpjūčio 13 d., po 12 val. Šv. Mišių, parapijos salėje bus rodomas filmas MARIJOS ŽEMĖ. Kviečiame!