Plungėje švenčiant Trijų Karalių šventę visi trys parapijos kunigai Šv. Mišias aukojo parapijiečių intencijomis, kurias per kalėdinį laikotarpį jie išsakė prie Šventosios Šeimos – Kūdikėlio Jėzaus, Motinos Marijos, globėjo Šv. Juozapo ir prašė, kad Šventoji Šeima laimintų Jų šeimas, jų artimuosius, kad būtų gražus sugyvenimas, supratimas ir kad jie visi šeimoje gyvendami patirtų džiugesį dėl to žmogaus, kuris yra didžiausia jų gyvenimo vertybė ir brangenybė. Per Šv. Mišias buvo šventinama kreida, kurią vis dar galima parsinešti į namus ir ant savo namų durų užrašyti Trijų Išminčių vardus (+K+M+B+2022) kaip ženklą, jog tuose namuose gyvena tikintis ir Dievą mylintis žmogus.