Šiandien Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje skambėjo nepaprasto grožio senovinės giesmės. Per koncertą prieš Sumos Šv. Mišias ir Sumos Šv. Mišių metu giedojo Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“ (meno vad. M. Ričkutė, instr. grupės vad. K. Aponavičiūtė). Plungiškiai labai dėkoja Plungės klebonui V. Gedvainiui ir kultūros namų direktoriui Romui Matuliui, kurių rūpesčiu galėjo džiaugtis šiomis nuostabiomis giesmėmis.
   Taip pat liepos pirmąjį sekmadienį Lietuvoje minima Globėjų diena. Šį sekmadienį (liepos 4-ąją) Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Šv. Mišios buvo aukojamos už Plungės parapijos vaikų globėjus. Prieš Šv. Mišias Plungės socialinių paslaugų centro Globos centro darbuotojos pristatė savo veiklą, ragino parapijiečius priimti į savo širdis bei namus tėvų globos netekusius vaikus: laikinai svečiuotis, prižiūrėti, globoti iki pilnametystės ar įvaikinti bei melstis už esamus ir būsimus globėjus. Šio centro specialistės yra nuoširdžiai dėkingos klebonui Vytautui Gedvainiui už nuoširdų priėmimą, supratimą bei maldas.