Nors oficialiai mokslo metai prasideda rugsėjo 1-ąją, Plungės Švietimo bendruomenė juos pradėjo šiek tiek anksčiau – rugpjūčio 30-osios vakarą mūsų miesto bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už mokytojus, mokinius ir jų tėvelius. Klebonas V. Gedvainis sveikino visą Švietimo bendruomenę, linkėjo ištvermės, kantrybės, Dievo artumo paguodos. Šv. Mišių skaitinius ir bendruomeninę maldą skaitė Plungės rajono savivaldybės meras A. Klišonis, Plungės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas G. Rimeikis, ,,Saulės‘‘ gimnazijos direktorius A. Budrys. Nepamiršti ir Amžinybėn iškeliavę mokytojai, už juos pasimelsta, jie prisiminti geru žodžiu. Po Mišių įvairių miesto švietimo įstaigų kolegos pasveikino ,,Ryto‘‘ mokyklos kolektyvą su 40-mečio jubiliejumi, kurį šiais metais švenčia ši mokykla. Vėliau pedagoginiai darbuotojai buvo pakviesti jaukiam pokalbiui prie kavos, arbatos, šviežutėlių pyragų. Džiugu, kad atsakingas ir rimtas darbas pradedamas malda ir bendryste.