Šis sekmadienis yra Dievo Gailestingumo šventė. Sudėtinės šv. Mišios į Dievo Gailestingumą jūsų intencijomis už gyvuosius ir mirusiuosius dar bus aukojamos šiandien 18 val. Norintys prie jų prisidėti galite užpildyti tam skirtą voką, kurį rasite prie Dievo Gailestingumo altoriaus.
   Bažnyčios IV įsakymas kiekvienam katalikui primena apie velykinės išpažinties ir komunijos svarbą. Neatlikusius to iki Velykų, raginame tai padaryti iki birželio 29 d.
   Į mūsų parapiją gyventi ir dirbti atvyko nauja parapijos talkininkė Rugilė, kuri rūpinsis naujų maldos grupių, rekolekcijų, šlovinimo, maldos vakarų organizavimu. Dalis veiklų vyks gyvai, dalis – nuotoliniu būdu. Norinčius sužinoti daugiau arba įsijungti į vieną ar kelias veiklas, kviečiame susisiekti su Rugile tel. 862785227.
   Šį penktadienį Švč. Sakramento adoracija vyks 13-18 val. Kviečiame pabūti su eucharistiniu Kristumi.
   Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
   Kai renkamės į metinių šv. Mišias, raginame atsinešti į bažnyčią gėles bei žvakes ir jas padėti ant calūno (juodo kilimėlio su kryžiumi). Kunigas jas palaimins ir pašventins, o po Mišių jas galėsite nuvežti į kapines.
   Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: “Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.
   Lietuvos vyskupai besitęsiant pandemijai kviečia kas vakarą 20 val. skambant bažnyčių varpams kalbėti maldą „Į tave palaimintasis Juozapai“, melsdami šio šventojo užtarimo už visus paliestus pandemijos.