Šį penktadienį (balandžio 23 d.) minėsime šv. Jurgį, kuris yra žemdirbių, taip pat ir visos Lietuvos antrasis globėjas.
   Šį penktadienį Švč. Sakramento adoracija vyks 16-18 val. Taip pat kiekvieną sekmadienį 9-10 val. parapijos tretininkės adoruoja Švč. Sakramentą. Kviečiame pabūti su eucharistiniu Kristumi.
   Ateinantis sekmadienis yra Gerojo Ganytojo sekmadienis, todėl šią savaitę Bažnyčia kviečia melstis už naujus pašaukimus į kunigystę bei jau esamus kunigus.
   Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

     KVIEČIAME JUS Į:
Šlovinimo grupę (giedoti ir groti);
Maldos ir Šventojo Rašto grupę (namų grupelę);
Švč. Sakramento adoracijas su giesmėmis (kiekvieną ketvirtadienį 17-18 val.);
Marijos vakarus (kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį bažnyčioje bei Lurde);
Marijos vaikų susirinkimus/veiklą (suaugusiems ir vaikams);
Biblijos studijas su teologe Aušra Mizgiriene;
Praktinės teologijos kursus „Kaip ydas paversti dorybėmis“ su Ginte Kazlauskiene;
„Sveika, Marija“ ir „Žmona pagal Dievo žvilgsnį“ rekolekcijas (Zoom, vyksta kas mėnesį);
Krikščioniškojo kodo filmų klubą su kun. Žilvinu Treiniu (Zoom, šeštadieniais nuo 19:30, dalyvauja Lietuvos ir užsienio lietuviai);
Žiedų Valdovo krikščioniškas rekolekcijas jaunimui su kun. Žilvinu Treiniu ir Rugile Daujotaite (6 Zoom susitikimai, dalyvaus jaunimas iš visos Žemaitijos);
Alfa kursus (nuo rudens).
   Norite įsilieti į vieną ar kelias veiklas? Drąsiai susisiekite su Rugile!
Daugiau info ir registracija: 862785227; rugile.daujotaite@gmail.com; FB – Rugile Daujotaite.

KVIETIMAS Į ŽEMAIČIŲ KALVARIJĄ