Džiugu, kad Plungės bažnyčioje pabūti adoruojant prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento parapijiečiai yra kviečiami ne tik penktadieniais, bet ir ketvirtadieniais, kai Švč. Sakramento adoracija vyksta su giesmėmis. Gieda Rugilė Daujotaitė ir draugai. Šį ketvirtadienį su jais giedojo ir kun. Žilvinas Treinys, kuris keletą dienų savo giesmėmis, pamokymais, maldomis jungėsi su Plungės parapijos tikinčiaisiais. Dėkojame jam. Keletas akimirkų iš Švč. Sakramento adoracijos.