Šiandien – II Advento sekmadienis. Rinkliava bus skiriama Carito veiklai.

Advento laikotarpiu ruošiamės Kristaus gimimo iškilmei. Raginame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, labiau kovoti su žalingais įpročiais, o penktadieniais nepamiršti pasninko.

Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų Šv. Mišios. Dalyvausiančius jose raginame atvykti anksčiau, nes 7.45 val. bus giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Vyksta parapijiečių lankymas (kalėdojimas). Tai proga gauti palaiminimą savo namams ir šeimai, taip pat galimybė pasikalbėti su kunigu. Jeigu kyla klausimų dėl kalėdojimo, skambinkite kun. Kęstučiui tel. Nr. 867664405. Dėkojame už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją.

Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukotojų intencijomis.

Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą ir Šv. Juozapą aukotojų intencijomis.

Bažnyčios gale platinama Virginijos Končiuvienės parengta knygelė ,,Pasninko galia”. Kviečiame įsigyti.

I Advento sekmadienį pašventinome kalėdaičius, skirtus Kūčių stalui. Juos galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigų budėjimo metu.

Advento laikotarpiu kviečiame į susitaikinimą su Dievu ir artimu, pareigingumą, supratingumą kito atžvilgiu. Tai taip pat proga prisiminti gerus darbus ir jų praktiką, kaip Bažnyčia moko: alkaną pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, kalinį sušelpti, ligonį aplankyti, mirusį palaidoti; nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas iškęsti, melstis už gyvus ir mirusius.

Gruodžio 4 d. minimas Šv. Jonas Damaskietis (676–749), gimęs Damaske.

Gruodžio 6 d. minimas Šv. Mikalojus Mirietis (~†350). Vakarų pasaulyje – Kalėdų senelio prototipas.

Gruodžio 7 d. minimas Šv. Ambraziejus, gimė apie 340 m. Triero mieste. Tikras tikinčiųjų ganytojas ir mokytojas, visiems rodė meilę, ryžtingai gynė tikrąją tikėjimo doktriną nuo arijonų klaidų, pamokslais ir himnais katechizavo žmones.

Gruodžio 8 d. – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė.

Gruodžio 9 d. minimas Šv. Jonas Didakas, kilęs iš čiabuvių indėnų genties, gimė dabartinėje Meksikoje apie 1474 m.

Su pirmuoju Advento sekmadieniu Plungės parapijos Caritas pradeda akciją „Gerumas mus vienija“. Įžiebk savo širdyje šviesą ir meilę – įsigydamas Caritas žvakelę prisidedi prie paramos mūsų veiklai. Su pašventintomis žvakutėmis Carito savanoriai sekmadieniais po Šv. Mišių lauks Jūsų bažnyčios gale prie stalelio.

Taip pat organizuojame akciją „Pradžiuginkime vaikus Kalėdoms“. Prie šitos gerumo akcijos labai kviečiame prisidėti ir parapijiečius: žaislais, saldumynais ar kitais daiktais, kuriais galėtume pradžiuginti stokojančių šeimų vaikus ir senolius. Bažnyčios priekyje prie Šv. Mergelės Marijos Nepaliaujamos pagalbos altoriaus bus padėtos aukų dėžės, į kurias galite atnešti ir paaukoti stokojantiems vaikams ir senoliams. Būsime dėkingi  už Jūsų širdies gerumą ir rankų dosnumą.