Gruodžio 3 d. 18 val. Šv. Mišiose ir gruodžio 4 d. 12 val. Šv. Mišiose plungiškiai meldėsi už savo bažnyčios statytoją prel. Povilą Pukį jo 140-ųjų gimimo metinių proga. Kaip pamokslo metu kalbėjo Plungės klebonas, šiam žmogui turime būti dėkingi už tai, kad Plungėje meldžiamės nuostabioje bažnyčioje. Teatlygina Dievas jam už jo gilų tikėjimą ir gerus darbus.

 Gruodžio 4 d. taip pat yra II Advento sekmadienis. Tęsiasi pasiruošimo Kristaus gimimui laikotarpis, kurio metu tradiciškai parapijiečių uždegama antroji Advento vainiko žvakė.