Rugpjūčio 18 dieną Plungės dekanato katalikiškas jaunimas rinkosi į stovyklą „Pažink 2022“, kurios tikslas – pažinti vieniems kitus ir dar labiau – Dievą. Šis renginys-stovykla vyko Kazimiero Stančiuko sodyboje, Abokų kaime, Plungės rajone. Čia jaunimas žaidė žaidimus, dainavo, maudėsi, susitiko su kun. Donatu Žukausku, asmeniškai kalbėjosi su juo ir diak. Roku Maziliauskiu. Jaunieji stovyklautojai dalyvavo Šv. Mišiose, ant laužo kepė dešreles bei zefyrus, pagal duotas užuominas ieškojo užduočių, kurias reikėjo atlikti.

Džiaugiamės, kad lydimas generalvikaro kan. Viliaus Viktoravičiaus ir Stalgėnų parapijos klebono kun. Donato Žukausko mus aplankė ir Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Jaunimas kartu su svečiais padainavo, o vyskupui uždavė klausimų apie drąsą savo aplinkoje liudyti tikėjimą, prašė vyskupo papasakoti jo pašaukimo istoriją. Dėkojame Telšių vyskupui ir generalvikarui kan. Viliui Viktoravičiui už šį malonų siurprizą.

Taip pat dėkojame vadovei Orintai Baužytei, Telšių vyskupijos Jaunimo centro direktorei Gabrielei Eitavičienei, diak. Rokui Maziliauskiui – už pagalbą stovykloje-renginyje ir užsiėmimų organizavimą. Ačiū kun. Donatui Žukauskui už buvimą su mumis, pagalbą ir Šv. Mišias, Plungės parapijos senelių globos namų darbuotojai Onutei – už pirmosios pagalbos pamokėlę ir vaistinėlę, Rimantui – už jaunuolių atvežimą į Abokų km. ir parvežimą namo, Alsėdžių parapijos Carito vadovei Ginai Ylakienei – už puodą ir stovą maistui ant laužo ruošti, Šateikių parapijos jaunimo vadovei Jurgitai Arlauskienei – už Gerdos ir Mato paraginimą prisijungti prie Plungės parapijos jaunimo, Kazimierui Stančiukui ir jo šeimai – už vietą stovyklautojams. Ačiū privataus ežero Abokų km. šeimininkams – už galimybę nusimaudyti. Dėkojame Plungės parapijos ateitininkų kuopai už stovyklos-renginio idėją, taip pat visiems, buvusiems joje ir prisidėjusiems prie šios stovyklos įgyvendinimo. O labiausiai dėkingi esame Plungės parapijos klebonui Vytautui Gedvainiui už stovyklos-renginio idėjos įgyvendinimą, jos finansavimą ir buvimą kartu.

Plungės Šv. Jono Krikštytojo ateitininkų kuopos globėja Odeta Erminaitė