Šiandien, rugsėjo 26 dieną, bažnyčia mini Keliautojų ir vairuotojų dieną. Bažnyčioje per Mišias melsimės už visus keliautojus, vairuotojus ir kitus eismo dalyvius, prašydami Dievo palaimos ir globos, o po 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 Šv. Mišių bus laiminami automobiliai.
   Lietuvos socialinių darbuotojų diena – rugsėjo 27 d. Mūsų bažnyčioje už juos bus meldžiamasi 13.00 val. Šv. Mišiose, o po jų vyks renginys. Kviečiame dalyvauti.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį 16-18 val., šeštadienį nuo17 val. iki 18.00 val. Šv. Mišių (nes pirmasis mėnesio šeštadienis), o ateinantį sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių (nes pirmasis mėnesio sekmadienis).
   Rožinio malda. Penktadienį prasidės spalio mėnuo, kuris yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei ir rožinio maldai. Raginame kasdien kalbėti rožinį bažnyčioje arba savo namuose. Mūsų bažnyčioje rožinis bus kalbamas pirmadieniais ir antradieniais 11.30, nuo trečiadienio iki šeštadienio 17.30, o sekmadieniais po 8 val. Šv. Mišių. Už bendruomeninį rožinio kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.
   Spalio 2 d., šeštadienį, minima Šv. Angelų Sargų diena. Šv. Mišios už policijos darbuotojus mūsų bažnyčioje spalio 1 d. 9.00 val. . Kviečiame bendrai maldai.
   Ateinančios savaitės svarbesnės dienos:
   Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis – 8 ir 18 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis.
   Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis – 18 val. sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.
   Dievo Gailestingumo vainikėlis yra kalbamas kiekvieną sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių. Kurie dalyvaujate Votyvos Šv. Mišiose, esate kviečiami po jų neskubėti namo ir jungtis bendrai maldai.
   Nuo rugsėjo 26 d. prasidėjo nauji katechezės mokslo metai. Nuo šiandien renkami parašai į atsiskaitymų knygeles už dalyvavimą Šv. Mišiose. Mūsų parapijoje tiek Pirmajai Komunijai, tiek Sutvirtinimui besiruošiantys vaikai Šv. Mišiose dalyvauja su visa šeima ar bent vienu suaugusiu šeimos nariu. Rožiniai besiruošiantiems Pirmajai Komunijai bus dalinami spalio 3 dieną.
   Svarbu! Bažnyčios gale yra platinamas „Artumos“ katalikiškas žurnalas. Kviečiame įsigyti ir skaityti.
   Prasidėjus mokslo metams labai tiktų už darželinukus, moksleivius, studentus, ypač už tuos, kuriems šie mokslo metai yra pirmi, užprašyti Šv. Mišias prie Švč. Mergelės Marijos, pavedant savo jaunimą dangiškosios Motinos globai.