• Šiandien KRISTAUS KANČIOS SEKMADIENIS (VERBOS).  Švenčiame Kristaus įžengimą į Jeruzalę ir pradedame švęsti Didžiąją savaitę. Per visas Šv. Mišias šventinamos jūsų atsineštos verbos.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Dievo Gailestingumą ir Šv. Juozapą – trečiadienį, balandžio 5 d., 8 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Nuplaktą Kristų – ketvirtadienį, balandžio 6 d., 8 val.
 • Švč. Sakramento adoracija – kiekvieną trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių.
 • Nepamirškime pasirūpinti tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.
 • Kviečiame paremti savo bažnyčią ir jos veiklą, skiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Užpildyti prašymą iki šių metų gegužės 1 d. ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Rekvizitai: Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652. Formą galima pildyti internetu.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA

 • Balandžio 6 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS
  • 18 val. – Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios.
 • Balandžio 7 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS (šią dieną visiems katalikams privalomas sausas pasninkas)
  • 13 – 17 val. – Švč. Sakramento adoracija
  • 18 val. – Kryžiaus kelias nuo kultūros centro iki bažnyčios
  • Po Kryžiaus kelio – Didžiojo Penktadienio pamaldos.
 • Balandžio 8 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
  • 10 val. – Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas bažnyčioje
  • 20 val. – Velyknakčio Šv. Mišios (į Šv. Mišias atsinešti žvakę, indelį įsipilti švęsto vandens)
 • Balandžio 9 d. – ŠV. VELYKOS
  • 8 val. – Kristaus Prisikėlimo Šv. Mišios
  • 10 ir 12 val. – Šv. Mišios
 • Balandžio 10 d. – ŠV. VELYKŲ ANTROJI DIENA
  • 10 ir 12 val. – Šv. Mišios.

Antrasis Velykų sekmadienis yra Dievo Gailestingumo šventė. Sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą jūsų intencijomis už gyvuosius ir mirusiuosius bus aukojamos:

 • balandžio 11 d. 12 val.
 • balandžio 13 d. 18 val.
 • balandžio 14 d. 18 val.
 • balandžio 16 d. 10 val.

Norintys prisidėti prie Šv. Mišių, galite užpildyti tam skirtą voką, kurį rasite prie Dievo Gailestingumo altoriaus. Primename, kad Šv. Velykų proga dera Šv. Mišiomis atminti savo mirusius giminaičius, krikštatėvius, geradarius ir kitus artimuosius.