Šiandien prasideda pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui, kurio metu besiruošiantieji gaus pirmąjį parašą.

Šiandien kviečiame į mūsų bažnyčioje vyksiantį projekto „Profesionalios muzikos dienos“ Sakralinės muzikos koncertą.  12 val. Šv. Mišių metu bus giedamos J. Haydno Missa Brevis B–Dur, o po 12 val. Šv. Mišių vyks koncertas.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo  16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Spalio 13 d. 15.30 val. bus aukojamos Šv. Mišios už Plungės specialiojo ugdymo centro gyvus ir mirusius bendruomenės narius. Po Šv. Mišių –   mokymo įstaigos 45 metų darbo paminėjimas, kurio metu vyks vaikučių paruoštas koncertas. Kviečiame ateiti pasimelsti ir pažiūrėti koncerto.

Spalio mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei ir rožinio maldai. Raginame kasdien kalbėti rožinį bažnyčioje arba savo namuose. Mūsų bažnyčioje rožinis bus kalbamas pirmadieniais ir antradieniais 11.30, nuo trečiadienio iki šeštadienio 17.30, o sekmadieniais po 8 val. Šv. Mišių. Už bendruomeninį rožinio kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.

Spalio 9 d. minimas  Šv. Dionizas (†258), vyskupas, jo draugai kankiniai bei Šv. Jonas Leonardis (1541–1609).

Spalio 11 d. minimas Šv. popiežius Jonas XXIII, jis gimė 1881 m.

Spalio 14 d. minimas Šv. Kalikstas I (†222).

Spalio 15 d. minima Šv. Teresė Avilietė, gimė 1515 m. Aviloje (Ispanijoje), mirė 1582 m. Viena garsiausių XVI a. Ispanijos mistikių. 1536 m. įstojo į Karmelitų ordiną Aviloje. Nuo 1555 m. pradėjo patirti regėjimus. Nepaisydama pasipriešinimo, su Šv. Kryžiaus Jonu vykdė Karmelitų ordino reformą. 1562 m. įsteigė Basųjų karmeličių vienuolyną. Dėl savo Ordino reformavimo ištvėrė daug negandų, kurias nepalūžusia dvasia nugalėjo. Parašė knygų, pasižyminčių dideliu mokslingumu ir dvasiniu turiningumu.

Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą katalikiško žurnalo  ,,Artuma” numerį.

Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie lauktų ir kuri juos nudžiugintų.

Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.

Kviečiame užsukti į bažnyčios gale veikiantį knygynėlį. Ten galite rasti ne tik įvairių religinių reikmenų, bet ir gerą knygą sau ar savo artimiesiems.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą,  melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį 8 val. bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios tomis intencijomis į Nuplaktą Kristų.

Suaugusieji, norintys priimti Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentus, registruojasi tel. nr. 867020930 (po 15 val.) iki 2022-10-16 d.

Mieli Plungės parapijos tikintieji, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė ir Lietuvos kunigų seminarijų parengiamojo kurso klierikai kaip ir kiekvieną rudenį prašo Jūsų paramos daržovėmis ir kitais maisto produktais. Būsime labai dėkingi Jums, jeigu pagal galimybes paaukosite bulvių, morkų, burokėlių, svogūnų, česnakų ar kitų derliaus gėrybių.

Kiekvieną penktadienį už geradarius seminarijoje yra aukojamos Šv. Mišios, o kasdien prisimename jus savo maldose.  Teatlygina Dievas savo malonėmis už Jūsų gerumą.