Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija šventė savo didžiuosius titulinius atlaidus, savo vardines. Tikintieji atlaidus pradėjo šlovinimo giesmėmis, adoruodami prie Švč. Sakramento. Šlovino Plungės parapijos jaunimas, vadovė Rugilė Daujotaitė. Po šlovinimo teologė Aušra Mizgirienė vedė katechezę ,,Šventasis Raštas – gražiausia meilės istorija“. 12.00 vyko Šventos Mišios, kurias aukojo būrys kunigų. Parapijos klebonas Šv. Mišių pradžioje priminė, kad nuo kunigaikščio Oginskio laikų yra graži tradicija, kad atlaidai turi savo mecenatą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad klebonas neturi jokių rūpesčių, jokių reikalų ir jokių finansinių išlaidų. Mecenatas pakvietė būrį kunigų prie altoriaus, po Šv. Mišių jo rūpesčiu buvo vaišės, visi buvo pakviesti pasistiprinti ir atsigaivinti. Atlaidai yra dvasios džiaugsmas, o po atlaidų – kūno džiaugsmas. Šių atlaidų mecenatas – Reginos ir Liudo Skierų šeima. Klebonas dėkojo susirinkusiems žmonėms ir sakė, kad tik tada, kai bažnyčia pilna žmonių, ji yra gyva, kitu atveju tai tik kultūros paminklas. Klebonas taip pat dėkojo verslo žmonėms: Bondauskui, Bučiui, Bieliauskams, Jonikai, Skierui, Valauskui, Varkaliui, kad jie palengvina šios bažnyčios išlaikymą. Didysis altorius papuoštas Dovilės ir Vido Valauskų rūpesčiu. Šv. Mišioms vadovavo Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos rektorius, kanauninkas Jonas Ačas, o pamokslą sakė jo brolis, Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas Viktoras Ačas. Šv. Mišių pabaigoje buvo procesija, po jos buvo pasveikinti visi Jonai, Jonės ir Janinos su vardadieniu. O po Šv. Mišių visų laukė vaišės. Vaišių metu linksmino Plungės kultūros centro kolektyvai: liaudiškos muzikos kapela „Minija“, vadovė Aldona Smagurienė, tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Tėvynės ilgesys“, vadovė Rūta Černeckienė, liaudiškos muzikos kapela ir Prūsalių vokalinis moterų ansamblis „Serbentėlės“, vadovė Rita Džiaugienė bei Plungės parapijos šlovinimo grupė, vadovė Rugilė Daujotaitė.