Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis – 8 ir 18 val. sudėtinės šv. Mišios aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
   Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis – 18 val. sudėtinės šv. Mišios jūsų intencijomis į Švč. Mergelę Mariją.
   Ateinantį sekmadienį rinkliava bus skiriama popiežiaus labdaringai veiklai paremti, taip vadinamas šv. Petro skatikas. Kviečiame pagal išgales prisidėti prie visuotinės Bažnyčios reikalų.
   Šį antradienį (birželio 29 d.) Bažnyčia švenčia šv. apaštalų Petro ir Povilo iškilmę. Su šia švente Lietuvoje tradiciškai baigiasi velykinės išpažinties laikotarpis.
   Primename, kad artėja Žemaičių Kalvarijos Didieji atlaidai, kurie vyks liepos 2-12 d. Mūsų dekanato diena yra liepos 10 d. Raginame suplanuoti tą dieną taip, kad galėtumėte nuvykti ir gauti gausių Dievo malonių bei Jo dangiškosios Motinos užtarimo.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: ketvirtadienį 17-18 val. (su Rugile), penktadienį 16-18 val., šeštadienį 17-18 val. taip pat sekmadienį 9-10 val.. Kviečiame pabūti prie eucharistinio Kristaus.
   Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame dalyvauti birželinėse pamaldose, kurios mūsų bažnyčioje vyksta: pirmadienį ir antradienį po 12 val. šv. Mišių, trečiadienį ir šeštadienį – po 18 val. šv. Mišių, ketvirtadienį ir penktadienį – 17:40 val., o sekmadienį – 9:35 val.
   SU JAUNIMU ir visais norinčiais liepos 9 d. turėsime jungtinį ŽYGĮ į JAUNIMO DIENĄ, kuri įvyks liepos 10d. Žemaičių Kalvarijoje! Kalbinkite savo pažįstamą jaunimą ir tėvelius.
   O Rugpjūčio 10-12d. po ilgo laiko pertraukos įvyks parapijos JAUNIMO STOVYKLA – vasaros palydos „Paskutinis laužas“, kur suvienysime pajėgas su Viekšnių ateitininkais!!! Reikės tėvelių/mokytojų pagalbos stovykloje, savanoriai, atsiliepkite!
   Pirmasis Lietuvoje MARIJOS FESTIVALIS įvyks Rugpjūčio 12 – 15 d. Labai kviečiame visus savanorius iš Plungės kuo greičiau atsiliepti, reikės didelių savanorių pajėgų įvairiose tarnystėse ruošiantis ir paties festivalio metu. Organizuoja Gintautė Kazlauskienė ir Rugilė Daujotaitė su Marijos vaikų ir Plungės savanorių pajėgomis. Festivalis įvyks Pakutuvėnuose. Laimina bei mokymus sakys Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ir Plungės dekanas klebonas Vytautas Gedvainis. Pilna programa ir registracija – jau internete.
   Nuo Rugsėjo 15 d. iki lapkričio 10 d. Plungės kultūros centre vyks devynių savaičių ALFA KURSAS, organizuojamas mūsų parapijos draugės, veikliosios sesės Editos Brigitos. Jau dabar prašome planuotis laiką ir pradėti registruotis visi, kurie nori įgyti ir pagilinti katalikiškojo tikėjimo pagrindus, pažinti Šventąją Dvasią, aktyviau įsitraukti į Bažnyčios bendruomenės veiklą ir tarnystę. Mes esame šeima Kristuje! Dvasiai uždegus, visi bus kviečiami į charizmatiškos teologės Aušros Mizgirienės Biblijos kursą „Šventasis Raštas – gražiausia meilės istorija“ netrukus po Alfa Kurso!
   Daugiau info bei norint lankyti maldos grupę (ketvirtadieniais 19:00 – 20:30) ir/ar šlovinimo grupę, susisiekite su Rugile Daujotaite (862785227 arba rugile.daujotaite@gmail.com)