• Artėja Žemaičių Kalvarijos Didieji atlaidai, kurie vyks liepos 2-12 d. Plungės dekanato diena – liepos 2 d., sekmadienis.

Tą dieną 12 val. ir 18 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje nebus. Raginame suplanuoti tą dieną taip, kad galėtumėte nuvykti į atlaidus ir gauti gausių Dievo malonių bei Jo dangiškosios Motinos užtarimo.

  • Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame dalyvauti birželinėse pamaldose:
  • pirmadienį ir antradienį – po 12 val. Šv. Mišių,
  • trečiadienį, ketvirtadienį, šeštadienį – po 18 val. Šv. Mišių,
  • penktadienį – prieš 18 val. Šv. Mišias,
  • sekmadienį – po 10 val. Šv. Mišių.

Birželio 20 d. 11.30 – Rožinio pamaldos, o 12.00 Šv. Mišios į Šv. Antaną, kurios bus tiesiogiai  transliuojamos  per Marijos radiją.

  • Kviečiame atnešti ir paaukoti savo bažnyčiai gintarinių karolių. Jais bus puošiamas Nepaliaujamos Pagalbos Švč. M. Marijos altoriaus paveikslas dėkojant už išmelstas Dievo malones.
  • Bažnyčios gale yra platinamas naujas birželio mėnesio katalikiško žurnalo „Artuma“ Kviečiame įsigyti ir skaityti.
  • Švč. Sakramento adoracija – trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
  • Kiekvieną antradienį, 19 val., – maldos grupelė „Motinos maldoje“. Kviečiame ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
  • Kiekvieną ketvirtadienį, 19 val., – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ ir krikščionišką filosofiją Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29).