• ŠIANDIEN – KRISTAUS KARALIAUS IŠKILMĖ. Rinkliava daroma kunigų seminarijų išlaikymui.

1969 m. popiežius Paulius VI šią  šventę perkėlė į paskutinį liturginių metų sekmadienį, pakeitė jos rangą į IŠKILMĘ ir pavadinimą į – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Visatos Valdovas. Šį sekmadienį, įvykdžius įprastas sąlygas, suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris viešai kalba Žmonijos paaukojimo Jėzui Kristui Karaliui aktą „MIELASIS JĖZAU, ŽMONIJOS ATPIRKĖJAU“.

 • Dėkojame už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją. Dievas teatlygina jums savo globa ir palaima!
 • Kviečiame užsukti į bažnyčios knygynėlį ir įsigyti dvasiniam gyvenimui naudingą knygą sau arba kaip dovaną žmogui, kurį norite pasveikinti. Neužmirškite rašyti kalėdinius sveikinimus savo artimiesiems. Kalėdinius atvirukus galite įsigyti bažnyčios knygynėlyje.
 • Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val., šį šeštadienį – nuo 17 val. iki vakaro Šv. Mišių.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį – pirmąjį mėnesio penktadienį, gruodžio 1 d., 12 ir 18 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. M. Mariją – pirmąjį mėnesio šeštadienį, gruodžio 2 d., 18 val.
 • KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius. Primename, kad Šv. Mišias kaip dovaną ir Dievo palaimą dera užprašyti už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai, kaip padėką už gautas malones.
 • PRIMENAME, kad katalikams yra privalu laikytis 5 Bažnyčios įsakymų. Tėvų dalyvavimas su vaikais sekmadienio Šv. Mišiose kyla būtent iš antrojo Bažnyčios įsakymo.
 • Ateinantis sekmadienis – I ADVENTO SEKMADIENIS. Šventinami kalėdaičiai. Jų galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu. Taip pat galėsite įsigyti pašventintų „Caritas“ žvakučių. Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų Šv. Mišios. Dalyvausiančius jose raginame atvykti anksčiau, nes 7:45 bus giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos.
 • Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas.
 • Kitą sekmadienį, gruodžio 3 d., mūsų bažnyčioje aukas rinks Marijos radijo savanoriai.
 • Kiekvieną šeštadienį 16.00 val. Plungės parapijos namuose – pokalbiai apie Šv. RAŠTĄ su kun. Tomu Kauliumi.