Šiandien Kantaučių parapijoje vyksta šv. Onos atlaidai. 13:30 – šv. Mišios, o po jų – šventinė programa. Kas galite, esate kviečiami nuvykti ir pelnyti Dievo malonių sau ir savo artimiesiems.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: trečiadienį po 8 val. šv. Mišių, ketvirtadienį 17-18 val., penktadienį 16-18 val., ir sekmadienį po 10 val. šv. Mišių. Kviečiame pabūti eucharistinio Kristaus artumoje.
   Liepos 26 d. Bažnyčia mini šv. Joakimą ir Oną, kurie yra švč. Mergelės Marijos tėvai.
   Liepos 29 d. minėsime šv. Mortą – evangelijoje minimų Marijos ir Lozoriaus seserį.
Nuo rugpjūčio 1 d. Plungės parapijoje atnaujinama Carito veikla. Viena iš Carito iniciatyvų – tai „Angelų dirbtuvės“, kurios veiks kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių. Į šias dirbtuves kviečiami vaikai. Užsiėmimų metu dainuosime dainas, seksime pasakas, žaisime žaidimus, kursime pačius nuostabiausius angelus (iš popieriaus, plastilino, druskos ir miltų, keramikos, medžiagos, siūlų ir t.t.). Sukurti angeliukai džiugins ne tik mus pačius, bet ir aplink mus esančius vienišus žmones. Visi parapijiečiai, norintys prisidėti prie artimo meilės darbų, taip pat kuriems reikalinga pagalba, kviečiami susisiekti su Carito koordinatore Dovile, tel. nr. 8 676 68715. Telaimina Viešpats visus mūsų gerus darbus!
   Rugpjūčio 10-12d. Pakutuvėnuose vyks PARAPIJOS JAUNIMO STOVYKLA. Kviečiame dalyvauti arba savanoriauti. Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis pas kun. Andrių, tel. 8 685 81784.
   Pirmasis Lietuvoje MARIJOS FESTIVALIS įvyks Rugpjūčio 12 – 15 d. Kviečiame dalyvauti arba savanoriauti. Programoje numatyta užtarimo malda, giesmės, šv. Mišios, mokymai, kuriuos sakys arkivysk. dr. K. Kėvalas, vysk. dr. A. Jurevičius, kun. A. Vaickūnas, br. kun. P. Vaineikis OFM, diak. Dr. B. Ulevičius, G. Kazlauskienė. Taip pat laukia atskira programa vaikams. Detalesnę informaciją rasite skelbimų lentoje ir internete.