Rugpjūčio 29 dieną klebonas Vytautas Gedvainis su mūsų parapijos sumos choru buvo pakviesti į Tauragės Švč. Trejybės bažnyčią. Tai buvo kunigo Mariaus Venskaus dovana. Mūsų klebonas aukojo Šv. Mišias, o choras giedojo. Po Šv. Mišių visi buvo pakviesti į parapijos salę, kur buvo pristatytos Tauragės Švč. Trejybės parapijos veiklos.