Prieš Paskutinę vakarienę, numazgojęs mokiniams kojas, Jėzus davė įsakymą vienas kitam tarnauti. Paskutinės Vakarienės metu įsteigė eucharistinę savo Kūno ir Kraujo auką, kurią prisimename kiekvienų Šv. Mišių metu. Todėl šiandien, Didijį Ketvirtadienį, minime Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimą, tikėdami, kad tikras ir gyvas Jėzus gyvena duonos paplotėlyje ir vyno taurėje, nes jis pats sakė: „Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną‘‘ (Jn 6, 54). Sveikiname visus dvasininkus su Jų pašaukimo diena ir linkime Šventosios Dvasios malonių! Linkime visiems išgyventi prasmingą ir jautrų Didžiojo Tridienio laiką apmąstant, ką padarė Jėzus kiekvienam iš mūsų asmeniškai, kokia auka mus atpirko ir į kokią bendrystę pakvietė.