Šiandien bažnyčiose tylu ir tuščia. Nevyksta Šv. Mišios, neteikiami sakramentai (tik Susitaikinimo ir Ligonių patepimo). Viskas tarsi nuščiūva, sulaiko kvėpavimą. Dievas mirė. Ar gali taip būti? Į ką remtis, kuo viltis? Prisimenamas Kryžiaus Kelias, jis vyko ir Plungėje, nuo Senamiesčio aikštės iki bažnyčios buvo nešamas kryžius, jį nešė Plungės rajono policijos darbuotojai ir Plungės valdžios atstovai. Vyksta Kryžiaus išaukštinimo pamaldos, skaitoma Kristaus Kančios istorija, o skaitinius skaitė Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Dalius Pečiulis su žmona Dovile.  Didysis Penktadienis – liūdniausia metų diena krikščionims, tačiau ir teikianti daug vilties, nes žinome, kad Jėzus nelieka mirtyje, tikime Prisikėlimo rytu. Tad jeigu Viešpats nepabūgo nužengti į mirties tamsą, nėra ko ir mums bijoti. Juk mūsų Dievas ten nepasiliko, nepasiliksime ir mes, jei tikėsime Jėzaus Pergale. Tačiau šiandien ir rytoj iki Velyknakčio liturgijos turime pabūti tyloje, maldoje, rimtyje, turime dar ir dar kartą permąstyti, kokia šių įvykių prasmė ir vertė.