Vasario 17-oji – Pelenų trečiadienis. Prasideda 40 dienų Gavėnios laikas, Kristaus Prisikėlimo laukimas. Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje aukotos Šv. Mišios jau dalyvaujant tikintiesiems, kurių metu pašventinti sudegintų šventintų verbų pelenai. Jais pabarstytos tikinčiųjų galvos primenant, jog esame sukurti iš dulkių ir mūsų kūnai vėl pavirs dulkėmis. Bet beriant pelenus pasakomi guodžiantys žodžiai: ,,Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!‘‘ (Mk 1, 15). Klebonas V. Gedvainis džiaugėsi galimybe vėl gyvai dalyvauti Šv. Mišiose ir priminė, jog Gavėnios metas yra tinkamas laikas tam atsivertimui, grįžimui prie Dievo, maldai, Kryžiaus kelio apmąstymui, pasninkui.