Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia švenčia 90 metų jubiliejų. Rugsėjo 24 d., 12 val., bažnyčioje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo apaštalinis nuncijus Petar Antun Rajič, jų metu meldėmės už visus, kurie šiuos namus statė ir jais rūpinosi – už kunigaikščius Mariją ir Mykolą Oginskius, prel. Povilą Pukį, kan. Vincentą Jarulaitį ir visus geradarius, prisidėjusius prie bažnyčios statybos. Taip pat buvo dėkojama Dievui už laisvą Tėvynę, nes į laisvę pirmiausiai ir kvietė ši bažnyčia.