Rugpjūčio 13 d. Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos choristai dalyvavo Šv. Roko atlaiduose Stalgėnų bažnyčioje.  Šv. Roko, stebuklingojo ligonių globėjo, atlaidai yra seniausia ir giliausias tradicijas turinti Stalgėnų parapijos šventė. Choristai dėkoja Stalgėnų parapijos klebonui už pakvietimą giedoti atlaidų metu ir malonų priėmimą.