•  Gruodžio 3 d.I ADVENTO SEKMADIENIS.  Pradedame pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisimenama, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas.
 • Pašventintus kalėdaičius galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu. Taip pat galėsite įsigyti pašventintų „Caritas“ žvakučių.
 • Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų Šv. Mišios. Tad raginame atvykti anksčiau – 7:45 ir kartu giedoti Švč. Mergelės Marijos valandas.
 • Dėkojame už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją. Dievas teatlygina jums savo globa ir palaima! Kviečiame užsukti į bažnyčios knygynėlį ir įsigyti dvasiniam gyvenimui naudingą knygą sau arba kaip dovaną žmogui, kurį norite pasveikinti. Neužmirškite rašyti kalėdinius sveikinimus savo artimiesiems. Kalėdinius atvirukus galite įsigyti bažnyčios knygynėlyje.
 • Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis:
   • į Šv. Antaną – pirmąjį mėnesio antradienį, gruodžio 5 d., 12 val.
   • į Dievo Gailestingumą – pirmąjį mėnesio trečiadienį, gruodžio 6 d., 12 val.
   • į Nuplaktą Kristų – pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, gruodžio 7 d., 12 val.
 • PRIMENAME, kad katalikams yra privalu laikytis 5 Bažnyčios įsakymų. Tėvų dalyvavimas su vaikais sekmadienio Šv. Mišiose kyla būtent iš antrojo Bažnyčios įsakymo.
 • Kiekvieną šeštadienį, 16.30 val., Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29) – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ. Diskusijos vedėjas kun. Tomas Kaulius.