Rugpjūčio 22 dieną Plungės parapijos parapijiečiai po 10 val. Šv. Mišių daug gražių žodžių skyrė savo parapijos vikarams kun. Andriui ir kun. Kęstučiui, kurie rugpjūčio mėnesį šventė savo gimtadienius. Dėkojo jiems už nuoširdų darbą Viešpaties vynuogyne ir su didžiule meile linkėjo Dievo palaimos, sveikatos, ištvermės, veržlumo, išminties, energijos pasirinktame gyvenimo kelyje.