Artėjant naujiems mokslo metams Plungės parapijos klebonas Vytautas Gedvainis prie vaišių stalo sukvietė Plungės parapijos tikybos mokytojus aptarti naujų mokslo metų bei parapijinės katechezės darbų. Susitarta, kad jau rugsėjo mėnesį bus pradėti nauji katechezės mokslo metai. Pirmajai Šv. Komunijai bus ruošiami vaikai, lankantys 3 klasę ir vyresni, o Sutvirtinimui – lankantys 8 klasę ir vyresni. Registracijos anketas bus galima pasiimti iš savo tikybos mokytojų arba parapijos raštinėje. Pirmasis susitikimas su Pirmajai Šv. Komunijai besiruošiančių mokinių tėvais įvyks rugsėjo 25 d. 16:30 val., o su sutvirtinamųjų tėvais – rugsėjo 25 d. 19:00 val. Atėję užregistruoti vaiko sakramentams tėveliai kviečiami dalyvauti ir 18 val. Šv. Mišiose. Nuo rugsėjo 26 d. bus renkami parašai į atsiskaitymų knygeles už dalyvavimą Šv. Mišiose. Mūsų parapijoje tiek Pirmajai Komunijai, tiek Sutvirtinimui besiruošiantys vaikai Šv. Mišiose dalyvauja su visa šeima ar bent vienu suaugusiu šeimos nariu. Jaučiantys grėsmę dėl pandemijos, gali atidėti pasiruošimą sakramentams kitiems mokslo metams. Tie, kurie nori ruoštis Pirmajai Šv. Komunijai arba Sutvirtinimui, bet nelanko tikybos pamokų mokykloje, turės papildomą kassavaitinę pamoką su kunigu ir papildomas Šv. Mišias bent vieną darbo dieną.