• Balandžio 1 d. – pirmas mėnesio šeštadienis.  Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. M. Mariją 18 val.
 • Balandžio 2 d. KRISTAUS KANČIOS SEKMADIENIS (VERBOS). Per visas Šv. Mišias šventinamos jūsų atsineštos verbos. Didžiąją savaitę nepamirškime sutvarkyti savo namų ir savo sielų.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA

 • Balandžio 6 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS

18 val. – Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios.

 • Balandžio 7 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS (šią dieną visiems katalikams privalomas sausas pasninkas).

13 – 17 val. – Švč. Sakramento adoracija;

18 val. – Kryžiaus kelias nuo kultūros centro iki bažnyčios.

 • Po Kryžiaus kelio – Didžiojo Penktadienio pamaldos.
 • Balandžio 8 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

10 val. – Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas bažnyčioje;

20 val. – Velyknakčio Šv. Mišios (į Šv. Mišias atsinešti žvakę).

 • Balandžio 9 d. – ŠV. VELYKOS

8 val. – Kristaus Prisikėlimo Šv. Mišios;

10 ir 12 val. – Šv. Mišios.

 • Balandžio 10 d. – ŠV. VELYKŲ ANTROJI DIENA

10 ir 12 val. – Šv. Mišios.

Šv. Velykų proga dera Šv. Mišiomis atminti savo mirusius giminaičius, krikštatėvius, geradarius ir kitus artimuosius.

 • Švč. Sakramento adoracija – trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių, šeštadienį – nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
 • Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).
 • Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
 • Gavėnios laiku Kryžiaus kelias mūsų bažnyčioje einamas penktadieniais po 18 val. Šv. Mišių ir sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių. Esame kviečiami riboti žalingus įpročius, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų. Privalomas pasninkas – kiekvieną penktadienį. Nepamirškime pasirūpinti tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.
 • Kiekvieną antradienį 19 val. – maldos grupelė „Motinos maldoje“ visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečia ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
 • Kiekvieną ketvirtadienį 19 val. kviečiame į pokalbius apie krikščionišką – katalikišką filosofiją Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29). Diskusijos moderatorius kun. Tomas Kaulius.
 • Sutvirtinimo sakramentas mūsų bažnyčioje bus teikiamas gegužės 20 d.
 • Tėveliams, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai: iš tikybos mokytojų reikia gauti parašą į geltonas knygutes už išmoktą išpažinties eigą ir iki Šv. Velykų atlikti išpažintį (gauti parašą į geltoną knygutę). Pirmos išpažinties vaikučiai eina su tėveliais. Kita išpažintis bus prieš Pirmąją Šv. Komuniją ir jos atlikti vaikučius palydės tikybos mokytojai.
 • Kviečiame paremti mūsų bažnyčią ir jos veiklą, skiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir iki šių metų gegužės 1 d. pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652. Formą galima pildyti internetu.