Šio sekmadienio Evangelija mums primena, kad esame sukurti iš žemės, tai mūsų trapioji prigimtis pirmapradėje nuodėmėje, o savyje turime Dievo pradmenis – troškimą pažinti, pajausti ir siekti amžinumo. Todėl  esame įvairiais būdais kviečiami pasitarnauti, kad Dievo darbai apsireikštų pasaulyje. Gavėnia ir yra tas Mesijo atpažinimo momentas ir prigimtinio trapumo nusiplovimas jame kaip Siluamo tvenkinyje.

   Mielieji, mūsų parapijos namuose kiekvieną ketvirtadienį 19 val. vyksta diskusijos stengiantis krikščioniškos filosofijos šviesoje pažinti Dievą. Liūdnoka, kad labai mažai teatsiranda norinčių pagilinti savo tikėjimo pažinimą, išsklaidyti abejones, atrasti dvasinius turtus. Panašėkim į Dievą stengdamiesi  Jį vis labiau pažinti, o mums padėti yra pasiryžęs krikščioniškos filosofijos doktorantas kun. Tomas, kuris šiuo metu pradėjo darbuotis Plungėje. Kviečiu visus geros valios žmones, nesvarbu, kokio tikėjimo  ar visai be jo esate, pabandyti nusiprausti nuo gyvenimo dulkių Siluamo tvenkinyje, o tai galima padaryti kiekvieną ketvirtadienį 19 val. parapijos namuose – Vytauto 29.

   Nepamirškite, jau gavėnia už pusiaujo, kitas sekmadienis – parapijos rekolekcijos.

Maldoje, Jūsų klebonas