Palaimingų ir Marijos globojamų metų, taikos, sveikatos, darbų sėkmės ir džiaugsmo! Švęskime laisvą ir nepriklausomą Lietuvą! Kviečiu visus įsipareigoti ir kiekvieną dieną pasimelsti už Tėvynę Lietuvą. Su Lietuvos GIMTADIENIU!

Maldoje, Jūsų klebonas