Gražu, kai žmogus, švęsdamas savo ar artimo gimtadienį, užprašo Šv. Mišias, taip padėkodamas Dievui ir parodydamas jam savo meilę. Melsdamiesi už Tėvynę, taip pat jai parodome savo meilę.

Vasario 16 dieną, 12 val., į  Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią bendrai maldai rikosi Plungės valdžios atstovai, gausus būrys Šaulių, Plungės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras „Tėvynės ilgesys“ (vadovė Rūta Černeckienė), tikintieji. Šv. Mišių aukos metu Plungės parapijos klebonas susirinkusiuosius sveikino su Lietuvos gimtadieniu ir kvietė kiekvieną dieną melstis už savo Tėvynę, prašyti jai Motinėlės Marijos globos.

 Po Šv. Mišių  rimtyje šventinė eisena su Lietuvos valstybės atributika patraukė link Laisvės paminklo, kur vyko Vasario 16-osios minėjimas.