Rugpjūčio 28 dieną į parapijos namų salę buvo susirinkę Plungės tikybos mokytojai, parapijos klebonas V. Gedvainis bei kunigas K. Motiejaitis. Susitikime buvo aptariama, kaip šiemet vyks pasiruošimas sakramentams. Po susirinkimo visi dalyvavo Šv. Mišiose, kurias klebonas laikė už Plungės tikybos mokytojus, jų šeimos narius, gyvus bei mirusius artimuosius. Po Šv. Mišių visi važiavo į Beržorą pas mokytoją Almą Šakienę, kur buvo aptariamas pasiruošimas naujiems mokslo metams, dalinamasi savo patirtimi, o mokytojos Almos šeima visus vaišino vakariene. Džiugu, kad kelionei į Platelius prisijungė ir diakonas R. Maziliauskis. Tikybos mokytojai dėkoja klebonui už šio susirinkimo suorganizavimą, o mokytojos Almos šeimai už skanią vakarienę.

2022-08-28 Plungės tikybos mokytojai, parapijos klebonas V. Gedvainis, kunigas K. Motiejaitis, diakonas Rokas Maziliauskis Beržore, mokytojos Almos Šakienės sodyboje